Information på teckenspråk

Justitieministeriet arbetar för en stark rättsstat. Vi har sammanställt information om justitieministeriet på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. 

Allt innehåll finns på den här adressen.

Välkommen att bekanta dig!

justitieministeriet.fi/information-pa-teckensprak, se video på Youtube.

Informtion på teckenspråk -webbsidan på finlandssvenskt teckenspråk 

Justitieministeriet

Justitieministeriet, se video på YouTube.

Ministeriets organisation och ledning på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Ministeriet och organisationen på om.fi

Justitieministeriets förvaltningsområde

Justitieministeriets förvaltningsomrade, se video på YouTube.

Justitieministeriets förvaltningsområde på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Förvaltningsområde på om.fi

Justitieministeriets uppgifter

Justitieministeriets uppgifter, se video på YouTube.

Justitieministeriets uppgifter på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Justitieministeriets uppgifter på om.fi

Justitieministeriets ansvarsområden

Justitieministeriets ansvarsomraden, se video på YouTube.

Justitieministeriets ansvarsområden på finlanssvenskt teckenspråk (YouTube)
Justitieministeriets ansvarsområden på om.fi

De teckenspråkigas språkliga rättigheter

De teckenspråkigas språkliga rättigheter, se video på YouTube.

De teckenspråkigas språkliga rättigheter på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
De teckenspråkigas språkliga rättigheter på om.fi

Statlig sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga

Statlig sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga, se video på YouTube.

Statlig sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga (YouTube)
Statlig sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga på om.fi

Justitieministeriets kontaktuppgifter

Justitieministeriets kontaktuppgifter, se video på YouTube.

Justitieministeriets kontaktuppgifter på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Justitieministeriets kontaktuppgifter på om.fi

Dataskydd

Dataskydd, se video på YouTube.

Dataskydd på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Dataskydd på om.fi