-

OM028:00/2015 Projekt

Demokratiaverkoston tehtävänä on koordinoida valtioneuvoston demokratiapolitiikkaa, seurata hallitusohjelman demokratiaan liittyviä kirjauksia ja koordinoida valtioneuvoston demokratiapoliittisen toimintaohjelman valmistelua. Verkoston tehtävänä on lisäksi koordinoida ja seurata vapaaehtoistyön toimintaedellytysten kehittämistä valtioneuvostossa.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM028:00/2015

Ärendenummer OM 24/021/2015, VN/868/2018 , VN/868/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 21.1.2015 – 30.6.2019

Datum för tillsättande 21.1.2015

Sammandrag

Demokratiaverkoston tehtävänä on koordinoida valtioneuvoston demokratiapolitiikkaa, seurata hallitusohjelman demokratiaan liittyviä kirjauksia ja koordinoida valtioneuvoston demokratiapoliittisen toimintaohjelman valmistelua. Verkoston tehtävänä on lisäksi koordinoida ja seurata vapaaehtoistyön toimintaedellytysten kehittämistä valtioneuvostossa.