Statsrådets förordning om vissa förbindelsesträckor i närtågstrafiken

OM004:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Den nya förordningen om järnvägars ansvar tillämpas från och med den 7 juni 2023. I järnvägstransportlagen uppdateras de bestämmelser om nationella undantag som kompletterar den nya förordningen. I statsrådets förordning räkna upp de förbindelsesträckor som omfattas av det undantag för närtågstrafiken som uppdateras i järnvägstransportlagen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM004:00/2023

Ärendenummer VN/880/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 11.1.2023 – 7.6.2023

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 166/2023

Kontaktperson
Johanna Isoaho, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 213
[email protected]

Sammandrag

Den nya förordningen om järnvägars ansvar tillämpas från och med den 7 juni 2023. I järnvägstransportlagen uppdateras de bestämmelser om nationella undantag som kompletterar den nya förordningen. I statsrådets förordning räkna upp de förbindelsesträckor som omfattas av det undantag för närtågstrafiken som uppdateras i järnvägstransportlagen.