Talousosaaminen - Ekonomiskt kunnande

Främjare av ekonomiskt kunnande 

Visionen för den nationella strategin för ekonomiskt kunnande är att finländarna ska vara världens bästa experter på ekonomi före 2030. Målet kan uppnås genom konkreta och innovativa åtgärder för att främja ekonomiskt kunnande. 

Genom att utse Årets främjare av ekonomiskt kunnande lyfter vi fram god praxis och exemplariska aktörer. Utmärkelsen delas ut för första gången och kan beviljas såväl organisationer, personer, projekt som annat arbete som främjar ekonomiskt kunnande. 

Föreslå en främjare av ekonomiskt kunnande

Lämna in ditt förslag till Årets främjare av ekonomiskt kunnande 2023. Du kan föreslå din egen eller någon annans verksamhet. Vid valet av vinnare beaktas verksamhetens innovationskraft, samarbete, reproducerbarhet och genomslag. 

Skicka in ditt förslag med motivering via webblanketten senast den 15 mars. 

Vinnaren utses vid en tillställning som ordnas  för nätverket av aktörer inom ekonomiskt kunnande vid Finlands Banks myntmuseum den 23 april. 

Mer information: 
Sanna Helesuo, ledande sakkunnig, justitieministeriet, [email protected], tfn 0295 150 005
Mette Ranta, specialsakkunnig, justitieministeriet, [email protected], tfn 0295 150 201
Anu Raijas, rådgivare för ekonomiskt kunnande, Finlands Bank, [email protected], tfn 09 183 2625