Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ändringar i valfinansieringen och i åldersgränsen för europeiska medborgarinitiativ

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2022 11.19
Pressmeddelande
Demokratiaohjelma 2025. Demokratiprogram 2025. Valtioneuvosto. Statsrådet.

​​​​​​​En parlamentarisk valarbetsgrupp har utrett behoven att utveckla vallagen, partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport i dag och beredningen av en regeringsproposition med de ändringsförslag som ingår i rapporten kommer att inledas under våren 2022.

– Demokratins tillstånd och reglerna för öppet deltagande och beslutsfattande måste kontinuerligt ses över och vid behov förbättras och uppdateras. Den parlamentariska arbetsgruppen har nu slutfört sitt uppdrag. Arbetet har varit viktigt med tanke på demokratins utveckling, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Arbetsgruppen föreslår flera ändringar i lagen om kandidaters valfinansiering (valfinansieringslagen). Det handlar bland annat om att förtydliga lagen när det gäller finansiering som överstiger kostnaderna för valkampanjen och att stärka tillsynsbefogenheterna i anslutning till efterhandsanmälningar. Statens revisionsverk ska i valfinansieringslagen och partilagen ges bredare rätt än tidigare att få uppgifter, handlingar, material och handräckning.

Valarbetsgruppen lade inte fram något förslag till reform av valsystemet, men har under sitt arbete gått igenom olika alternativ och anser att en heltäckande jämförelse av reformalternativen bör sammanställas inför nästa regeringsprogram.

Arbetsgruppen föreslår att man avskaffar kravet på obligatorisk medlemsomröstning i kandidatuppställningen och understöder att man inleder förberedelserna för att sänka åldersgränsen för att stödja ett föreslaget EU-medborgarinitiativ till 16 år. Enligt slutrapporten har medborgarinitiativet varit en lyckad demokratisk innovation, men även nya former av initiativ bör utforskas

Den parlamentariska arbetsgruppernas mandatperiod var 20.2.2020–31.12.2021.

Utvecklingen av val- och partilagstiftningen är en del av demokratiprogrammet som samlar ihop regeringsprogrammets många åtgärder som främjar civilsamhällets verksamhet och delaktighet.

Slutrapport från den parlamentariska valarbetsgruppen

Mer information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
​​​​

Statsrådets projektportal: Parlamentarisk valgrupp
Statsrådets projektportal: Det nationella demokratiprogrammet 2025

Tillbaka till toppen