Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska uppdatera lagen om bostadsaktiebolag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2024 13.45
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till uppdatering av lagen om bostadsaktiebolag. Samtidigt tillsattes också en uppföljningsgrupp med uppgift att stödja arbetsgruppens arbete.

Uppdateringen av lagen om bostadsaktiebolag ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Enligt regeringsprogrammet ska det bland annat bli lättare att ingripa i störningssituationer i husbolag, att ta bostäder i besittning, att kontrollerat avveckla husbolag och att installera laddningspunkter för elbilar i husbolag. Dessutom säkerställs förutsättningarna för kortvarig uthyrningsverksamhet, men samtidigt blir det möjligt att bättre ingripa i de problem som uppdagats.
 
Arbetsgruppen inleder sitt arbete genom att bereda lagförslag som syftar till att underlätta tilldelande av varning och delgivning beslut, som båda är en förutsättning för att ta en aktielägenhet i besittning. Avsikten är att arbetsgruppen ska lämna en mellanrapport om lagförslagen senast den 31 mars 2024. En separat regeringsproposition om att underlätta delgivningsförfarandet ska lämnas till riksdagen under våren 2024. Mandatperioden för arbetsgruppen och uppföljningsgruppen sträcker sig till den 31 maj 2025.
 
Lagen om bostadsaktiebolag trädde i kraft 2010 och det har framkommit behov att ändra lagen. I Finland finns det cirka 90 000 husbolag med över 1,5 miljoner bostäder, och i dessa bor över 2,6 miljoner finländare. Det är alltså mycket viktigt att lagen om bostadsaktiebolag är fungerande och aktuell.
 
Mer information:
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 558, [email protected]

Nyckeln till tillväxt Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen