Hoppa till innehåll
Media

Bedömningspromemoria: Brottsofferavgifterna bör höjas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2024 10.00
Pressmeddelande

Justitieministeriet har publicerat en bedömningspromemoria där man granskar möjligheterna att höja de brottsofferavgifter som tas ut av gärningsmännen. Enligt bedömningspromemorian kan och är det också befogat att höja brottsofferavgifterna.

Som det bäst motiverade alternativet föreslås en engångshöjning som överstiger indexjusteringarna och som kan vara 50 procent. Den brottsofferavgift på 40 euro som påförs en person som har gjort sig skyldig till ett brott som enligt lagen kan leda till fängelsestraff stiger till 60 euro och avgiften på 80 euro till 120 euro. Brottsofferavgiften för en juridisk person, såsom ett företag eller en sammanslutning, som döms till samfundsbot, höjs från 800 euro till 1200 euro.

Utöver höjningen av den allmänna prisnivån talar även kriminalpolitiska utgångspunkter för en höjning av avgifterna. Av de stödtjänster för brottsoffer som finansieras med intäkterna av brottsofferavgifterna och statsunderstöden har i synnerhet antalet klienter hos Brottsofferjouren ökat betydligt. För att tillgången till stödtjänster för offer ska kunna tryggas även i fortsättningen är det motiverat att stärka gärningsmännens ansvar för kostnaderna för stödet. Det kan anses rättvist att gärningsmännen blir tvungna att betala en allt större andel av stödåtgärderna till förmån för offren. 

Brottsofferavgiften infördes i december 2016 och har inte höjts tidigare. Höjningarna genomförs genom att bestämmelsen om avgiftens belopp ändras i lagen om brottsofferavgift.

Utredningen om möjligheterna att höja brottsofferavgifterna baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo. Regeringen har förbundit sig att utarbeta ett brottsofferpolitiskt program, där ett av målen är att trygga finansieringen av stödtjänster för offren. Programmet ska innehålla ett förslag om hur de höjda brottsofferavgifterna används och fördelas till stödtjänster för brottsoffer.

Mer information: 
Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 570, [email protected]

Möjligheter att höja brottsofferavgifterna: Bedömningspromemoria (på finska) 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen