Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av sannings- och försoningsprocessen för döva och teckenspråkiga fortsätter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2024 9.24
Pressmeddelande

Regeringen kommer att inleda en statlig sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga tillsammans med gemenskapen av döva och teckenspråkiga personer. Justitieministeriet har ansvarat för den fortsatta beredningen av processen sedan slutet av 2023. Beredningen fortsätter i nära samarbete med gemenskapen utifrån förslagen från en arbetsgrupp vid statsrådets kansli.

Justitieministeriet ordnade i januari tillsammans med företrädare för gemenskapen av döva och teckenspråkiga personer en rundabordsdiskussion om sannings- och försoningsprocessen. Vid mötet berättade gemenskapen av döva och teckenspråkiga personer om sin situation. Ett sammandrag av de förslag som statsrådets arbetsgrupp utarbetade i fjol och planer för processens framskridande presenterades också.

Arbetsgruppens förslag till målsättningar för sannings- och försoningsprocessen:

  • identifiering och dokumentering av historiska oförrätter mot döva och teckenspråkiga personer
  • förslag till åtgärder för att avskaffa de diskriminerande strukturer som identifierats
  • att öka kännedomen om teckenspråkig kultur och teckenspråk samt öka medvetenheten om de historiska oförrätterna bland såväl myndigheter som privatpersoner
  • att skapa en grund för försoning mellan gemenskapen och staten
  • en beskrivning av behovet av strukturella förändringar på längre sikt.

Sannings- och försoningsprocessen är en gemensam process för finska staten och gemenskapen av döva och teckenspråkiga personer. Beredningen av processen inleddes under den föregående regeringsperioden hösten 2022. Som grund för arbetet publicerades utredningen Tecknade minnen, som lyfte fram de oförrätter och andra erfarenheter som gemenskapen av döva och teckenspråkiga personer upplevt i Finland från 1900-talet till nutid. Beredningen av sannings- och försoningsprocessen fortsatte i en arbetsgrupp som tillsattes av statsrådets kansli. Arbetsgruppen avslutade sitt arbete sommaren 2023.

Mer information: 
Pamela Sarasmo, regeringssekreterare, tfn 0295 150 077, [email protected]

Pressmeddelandet på teckenspråk
Sannings- och försoningsprocessen för döva och teckenspråkiga på jm.fi 
Statsrådets arbetsgrupp
Utredningen Tecknade minnen
Tecknade minnen – sammanfattning av utredningen (på finska)

 

Tillbaka till toppen