Hoppa till innehåll
Media

Den nya samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen inleder sin verksamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2023 13.31
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen för en ny mandatperiod 1.10.2023–30.9.2027. Syftet med samarbetsgruppen är att förbättra samarbetet mellan ministerierna och informationsgången i lagberedningen och i utvecklingen av lagberedningen. Till gruppen hör huvudsakligen ministeriernas lagstiftningsdirektörer. 

Samarbetsgruppen följer genomförandet av regeringens lagstiftningsprogram och lagstiftningsplaner och samordnar vid behov ministeriernas synpunkter på hur lagstiftningsberedningen utvecklas. Gruppen kan vara med och att inleda, genomföra och följa projekt som handlar om att utveckla lagberedningen. Gruppen följer dessutom utvecklingen av lagberedningen i EU och internationellt.

Den föregående samarbetsgruppens mandatperiod upphörde den 30 september 2023 och gruppen har publicerat en slutrapport om sitt arbete. Rapporten innehåller information om samarbetsgruppens arbete, såsom genomförandet av handlingsprogrammet för bättre lagstiftning. 

Statsrådet har oavbrutet under de senaste 20 år haft samarbetsorgan mellan ministerierna som fokuserat på utveckling av lagberedningen.

Mer information
Susanna Siitonen, lagstiftningsdirektör, ordförande för samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen, tfn 0295 150 083, [email protected]

Tillbaka till toppen