Hoppa till innehåll
Media

Det positiva kreditupplysningsregistret är ett viktigt verktyg i förebyggandet av överskuldsättning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.47
Pressmeddelande

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk från och med våren 2024. Syftet med registret är att erbjuda ett effektivt sätt att bedöma kreditvärdigheten. För medborgarna är registret ett verktyg för att hantera den egna ekonomin. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Republikens president stadfäste lagen i dag.

- Jag är mycket nöjd över att vi ror i land denna betydande reform. Det positiva kreditupplysningsregistret kommer att ha en viktig roll i bekämpningen av överskuldsättningen, vilket är ett av de centrala målen för denna regering, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Det positiva kreditupplysningsregistret ska innehålla omfattande information om fysiska personers krediter samt uppgifter om inkomster som ingår i inkomstdatasystemet. Det blir alltså lättare och mer tillförlitligt för kreditgivarna att bedöma låntagarens förmåga att återbetala krediten. I lagen har också behovet av att säkerställa ett starkt dataskydd för registret beaktats. Kreditgivaren ska från registret få endast de uppgifter som behövs för kreditgivningen.

I registret ska även ingå uppgifter om krediter för vilka betalningen har försenats med mer än 60 dagar. Informationen om dröjsmålet tas dock bort från registret när krediten har betalats. 

Registret hjälper också i hanteringen av den egna ekonomin

Registrerade fysiska personer ska få en sammanställning av alla registeruppgifter om sig själva via e-tjänsten. Detta förbättrar medborgarnas möjligheter att hantera sin egen ekonomi. I registret kan man också avgiftsfritt göra en frivillig anteckning om kreditförbud.

Personuppgiftsansvarig för det positiva kreditupplysningsregistret är Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen. Lagen om ett positivt kreditupplysningsregister träder i kraft den 1 augusti 2022. Registret tas dock i bruk stegvis senare. Våren 2024 ska registret omfatta konsumentkrediter, och våren 2026 utökas det med krediter som en fysisk person beviljas för näringsverksamhet.

Ytterligare information:
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 161 176, [email protected]                              
Virpi Koivu, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 071, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen