Hoppa till innehåll
Media

E-ansökan om rättshjälp förnyas – halvfärdiga ansökningar om rättshjälp ska sändas in senast den 1 maj 2022

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 11.47
Nyhet

Rättshjälpens elektroniska tjänster förnyas i början av maj. I och med ibruktagandet förbättras de elektroniska tjänsternas användbarhet och informationssäkerhet.

Justitieförvaltningens e-tjänster överförs till en ny plattform den 2 maj 2022. Vid planeringen av den nya e-tjänsten har särskild uppmärksamhet fästs vid systemets användbarhet och informationssäkerhet.

På grund av förnyelsen ska halvfärdiga ansökningar om rättshjälp färdigställas och sändas in för behandling senast söndagen den 1 maj 2022. 

När de nya e-tjänsterna tas i bruk försvinner de ansökningar som sparats som halvfärdiga och man kan inte längre fylla i dem.

Ytterligare information: 
Kirta Heine, regeringsråd, tfn 0295 150 214, [email protected]

Rättshjälpens e-tjänster

 

Tillbaka till toppen