Hoppa till innehåll
Media

E-panelen för barn och unga intresserar – tjänsten utvecklas fortsättningsvis så att den blir lättare att använda

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2023 13.15
Pressmeddelande

Redan ett tjugotal paneler har ordnats i webbtjänsten E-panelen för barn och unga, som öppnades för pilotbruk i april 2022. Panelerna har handlat om allt från välfärdsområdenas strategiarbete och säkerhet till psykisk hälsa, ungdomsvänlig förvaltning samt ungdomsarbete och ungdomspolitik.

I pilotprojekten för E-panelen, som har utvecklats för att få barns och ungas röst hörd, har man samlat in ungas erfarenheter av och synpunkter på olika teman som berör dem. Dessutom har man samlat in respons för att utveckla webbtjänsten E-panelen. Med hjälp av e-panelerna har man lyckats göra också utsatta barns och ungas röst hörd. 

I E-panelen har diskussioner ordnats av ministerier, välfärdsområden och kommuner samt frivilligorganisationer som arbetar med barn och unga. Panelernas slututtalanden har förts vidare till beslutsfattarna och utnyttjats i många olika beredningsprocesser.
 
De som ordnat pilotförsök med e-paneler och barn och unga som deltagit i dem har kommit med både beröm och många utvecklingsförslag. 
– Det finns ett klart behov av en säker och pålitlig plattform för deltagande som riktar sig till barn och unga, men både själva E-panelen och sättet på vilket diskussionerna dras där kräver ännu mycket utveckling. E-panelen måste bli mer användarvänlig för att kunna locka barn och unga att delta i diskussionen, säger specialsakkunnig Liisa Männistö från justitieministeriet.
 
Utvecklandet av E-panelen fortsätter 2023 utifrån pilotförsöket och responsen från användarna. Syftet är att göra E-panelen mer barnvänlig, användbar och tillgänglig samt att förbättra dataskyddet. I utvecklingsarbetet deltar också barn och unga som deltagit i panelerna.

E-panelen har utvecklats i samarbete med den nationella barnstrategin, undervisnings- och kulturministeriet, kompetenscentret för delaktighet på ungdomsområdet, Finlands Röda Kors och forskningsprojektet ALL-YOUTH vid Tammerfors universitet. I arbetet för att göra E-panelen mer barnvänlig deltar också SOS-Barnbyar och Självständighetsjubileets barnstiftelse Itla. E-panelen är en av justitieministeriets demokratitjänster. Du kan bekanta dig med demokratitjänsterna på adressen www.demokratia.fi

www.digiraati.fi

Organisationer som är intresserade av pilottestning av E-panelen kan skicka e-post till adressen: [email protected]

Mer information:
Liisa Männistö, specialsakkunnig (justitieministeriet), tfn 0295 150 231, [email protected]
Marja N. Pulkkinen, överinspektör (undervisnings- och kulturministeriet), tfn 0295 330 113, [email protected]                                                                                                             
Laura Kuusio, sakkunnig i den nationella barnstrategin (social- och hälsovårdsministeriet), tfn 0295 163 352, [email protected]

Tillbaka till toppen