Hoppa till innehåll
Media

Elektronisk övervakning av besöksförbud införs och ansökan om besöksförbud blir kostnadsfri

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 14.10
Pressmeddelande

Elektronisk övervakning kommer att införas i syfte att effektivisera besöksförbudet. Dessutom blir det kostnadsfritt att ansöka om besöksförbud och brottmål som gäller brott mot besöksförbud ska i fortsättningen behandlas skyndsamt. Republikens president stadfäste lagarna i dag. Ändringarna träder i kraft i oktober.

Elektroniskt övervakat besöksförbud är ett nytt sätt att skydda en person som befinner sig i livsfara eller allvarlig fara för hälsa. Den kan förenas med ett utvidgat besöksförbud i de grövsta fallen. Domstolen fattar beslut om elektronisk övervakning av besöksförbud och Brottspåföljdsmyndigheten svarar för den tekniska övervakningen av den.

Andra viktiga reformer är att det inte tas ut någon avgift av den som ansökt om besöksförbud ens när ansökan avslås eller ärendet förfaller. Dessutom kan den som har blivit offer för ett allvarligt brott och som ansöker om besöksförbud förordnas ett biträde och hänvisandet till stödtjänster i ärenden som gäller besöksförbud effektiviseras.

Lagändringarna som gäller besöksförbud träder i kraft den 1 oktober 2023.

När riksdagen godkände lagändringarna förutsatte den att regeringen följer hur den elektroniska övervakningen av det utvidgade besöksförbudet fungerar och vilka konsekvenser den har samt bedömer behovet av och möjligheterna att utveckla den elektroniska övervakningen och utvidgar dess användningsområde vid övervakningen av att besöksförbudet iakttas. Dessutom förutsatte riksdagen att regeringen noga följer upp hur resurserna för effektiviseringen av besöksförbudet räcker till och vid behov vidtar omedelbara åtgärder för att öka resurserna.

Ytterligare information:
Katja Repo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 085, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen