Hoppa till innehåll
Media

En nordisk arbetsgrupp stärker arbetet mot människohandel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2022 11.43
Pressmeddelande

De nordiska justitieministrarna har beslutat att inrätta en nordisk arbetsgrupp mot människohandel. Arbetsgruppen ska utbyta kunskaper och erfarenheter samt ta initiativ på nordisk nivå för att stärka arbetet mot människohandel.

- Befolkningen i Norden anser att bekämpningen av den gränsöverskridande brottsligheten är det viktigaste området för nordiskt samarbete enligt en studie av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. När det gäller människohandel estimeras bland annat den ökande internationella spänningen och senast kriget i Ukraina samt klimatförändringen att ytterligare öka flyktingströmmar och risken av människohandel i Norden, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

På Finlands initiativ

Nordiska ministerrådets justitieministrar beslöt ifjol på Finlands initiativ att utreda behoven av effektiverat nordiskt samarbete i bekämpningen av människohandel. Ärendet har nu utretts och experter ser att det finns behov för intensifieringen av samarbetet.

Nu har de nordiska justitieministrarna på sitt möte beslutat att inrätta en nordisk arbetsgrupp mot människohandel mellan de nationella koordinatorerna för arbetet mot människohandel. Arbetsgruppen ska bland annat dela goda exempel och erfarenheter om arbetet mot människohandel, planera ett gränsöverskridande samarbete mot människohandel och stödja de operativa aktörerna i de nordiska länderna.

- Jag är mycket nöjd med det goda samarbetet i bekämpningen av människohandel, som i grunden är grovt utnyttjande av andra människor där också barn dras in, ska fortsätta. Det är viktigt att kampen mot människohandel är vårt gemensamma projekt. Tillsammans kan vi göra mera, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Finland och Norge ska gemensamt sammankalla arbetsgruppen till sitt första möte på hösten 2022.

Ytterligare information:                                                                                                                         Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel, tfn. 0295 150011, [email protected]

Tillbaka till toppen