Hoppa till innehåll
Media

Minister Juuso och minister Meri: Tidiga insatser viktiga för att förebygga ungdomsbrottslighet

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2024 11.37
Pressmeddelande

Justitieminister Leena Meri och social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso deltar idag i ett kriminalpolitiskt rundabordssamtal i Stockholm med fokus på barn och ungdomar.

Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har bjudit in de nordiska ländernas justitieministrar och socialministrar för att diskutera barn och ungdomar som involveras i kriminalitet och framför allt hur ungdomsbrottslighet kan förebyggas.

– Det är mycket nyttigt för oss att få en aktuell inblick i fungerande metoder som de nordiska länderna använt för att bryta ungdomars brottsbana. Regering håller för närvarande på att färdigställa ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa ungdoms- och gängbrottslighet. Programmet kommer att innehålla såväl mjuka som hårda metoder. När man ingriper i barns och ungdomars brottslighet är det viktigt att reagera i ett så tidigt skede som möjligt. För att bryta en brottslig bana som redan inletts behövs det effektiva och rätt riktade åtgärder, informationsutbyte och omfattande samarbete mellan olika myndigheter, säger justitieminister Leena Meri.

– Situationen i Sverige visar att vi behöver mer målmedvetna metoder för att sätta stopp för gängkriminaliteten bland ungdomar i Finland. Den främsta utmaningen när det gäller tidiga insatser är att säkerställa att kommunikationen fungerar mellan skola, sociala myndigheter och polisen. Det krävs multiprofessionellt arbete för att effektivt kunna hjälpa barn och ungdomar som lider av till exempel mentala problem eller missbruk. Barnskyddslagen måste ses över och vi måste satsa mer speciellt på den öppna vården. Samtidigt måste föräldrarna involveras och engageras i stödåtgärderna, framhåller social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso.

Under sitt Stockholmsbesök får ministrarna ta del av svenska myndigheters rapporter om barn och unga i kriminella nätverk och om metoder för att förebygga ungdomskriminalitet. Ministrarna kommer att diskutera rekryteringen av unga till kriminella nätverk och vägar ur kriminaliteten samt gruppvåldsintervention och funktionell familjeterapi. De nordiska ministrarna kommer också att dela exempel på lyckade åtgärder för att förebygga kriminalitet bland barn och unga i sina länder. Justitieminister Meri avslutar sin resa med att besöka Bärby ungdomshem i Uppsala för unga förbrytare.

Mer information: 
Teija Makkonen, justitieministerns statssekreterare, tfn 0295 150251 [email protected]
Nuutti Hyttinen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 073, [email protected]

Tillbaka till toppen