Hoppa till innehåll
Media

Förstudie om automatiserat beslutsfattande klar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2020 11.26
Pressmeddelande

Vid justitieministeriet har man utrett de centrala frågorna om myndigheternas automatiserade beslutsfattande.

Syftet med förstudien var att precisera förutsättningarna för iakttagandet av principen om förvaltningens lagbundenhet och principen om god förvaltning och förutsättningarna för verkställandet av rättsskyddet, offentligheten, transparensen, tjänsteansvaret och dataskyddet. 

- Finland är ett föregångarland när det gäller digitaliseringen av offentliga tjänster, och att återgå till ett samhälle där besluten görs för hand är orealistiskt. Samtidigt är det dock mycket viktigt att vi kan garantera rättsskyddet. Lagarna kommer att beredas omsorgsfullt och så snabbt som möjligt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

På basis av förstudien ska vi kartlägga vad som behöver ändras i bestämmelserna om de automatiserade förfarandena för beslutsfattandet inom den offentliga förvaltningen. Efter det ska justitieministeriet utarbeta en bedömningspromemoria och ordna ett diskussionsmöte som hålls i vår. Sedan kan beredningen av regeringens proposition inledas. 

Med automatiserat beslutsfattande avses i detta sammanhang de processer där man utnyttjar regelbaserade automatiserade system för att fatta förvaltningsbeslut. Automatiserade förfaranden för att behandla ärenden används till exempel av Skatteförvaltningen och Fpa.  

Ytterligare information: Niklas Vainio, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 041, [email protected]

Läs förstudien här (på finska) 

Statsrådets projektportal: Beredning av allmän förvaltningslagstiftning som gäller automatiserat beslutsfattande

Tillbaka till toppen