Hoppa till innehåll
Media

Ett utkast till lag om ett nytt Rättstjänstverk är nu på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 12.37
Pressmeddelande

Tjänsterna inom rättshjälpen, den allmänna intressebevakningen samt ekonomi- och skuldrådgivningen samlas till ett nytt Rättstjänstverk. Justitieministeriet begär nu utlåtanden om utkastet till regeringsproposition om det nya verket.

Syftet med reformen är att kunderna inom rättshjälpen, intressebevakningen samt ekonomi- och skuldrådgivningen ska få enhetligare, högklassigare och lättare tillgängliga tjänster.

Avsikten är att det nya verket centraliserat ska sköta de uppgifter inom ekonomiförvaltningen, den operativa styrningen och personalförvaltningen som i dagsläget är fördelade på sex rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt samt justitieministeriet. Arrangemanget möjliggör en effektivare och mer harmoniserad utveckling av tjänsterna.

Reformen förtydligar justitieministeriets roll när dess nuvarande centralförvaltningsuppgifter överförs till det nya verket. Avsikten är att ministeriet i fortsättningen endast ska sköta den lagberedning och strategiska ledning som gäller verket. 

Kunden får även framöver hjälp från rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna

Kunderna kommer också i fortsättningen att få rättshjälp, ekonomi- och skuldrådgivning samt allmän intressebevakning på de byråer som finns på olika håll i landet, precis som nu. Det föreslås inga ändringar i byråernas verksamhetsställen. Avsikten är också att den personal vid det nya verket som har hand om förvaltnings- och stödtjänsterna ska vara verksam på flera orter runt om i landet.

Ändringen har inga betydande konsekvenser för rättshjälpsbyråernas och intressebevakningsbyråernas nuvarande personal. För närvarande har rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten cirka 1 200 anställda.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 4 februari 2022.

Mer information:
Maaria Rubanin, regeringsråd, tfn 0295 150 140, [email protected]

Tillbaka till toppen