Hoppa till innehåll
Media

Familjers mångfald i lagstiftningen – publicering av slutrapporten den 5 april

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetjustitieministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2023 11.23
Nyhet

Projektet för familjers mångfald i lagstiftningen gick ut på att utreda de olika familjeformernas utmaningar och hur problemen skulle kunna lösas i framtiden. Projektets slutrapport publiceras den 5 april 2023 i centrumbiblioteket Odet.

I slutrapporten presenteras 25 åtgärdsförslag om hur familjers mångfald ska beaktas vid lagberedning och utredningar i fortsättningen. Förslagen gäller bland annat det juridiska erkännandet av flera än två faktiska föräldrar, assisterad befruktning, vårdnad om barn och umgängesrätt och barnfamiljers sociala trygghet.  Inom projektet genomförde man också en separat utredning av behovet att reformera ärvdabalken och framförde ett förslag till ändringar. Projektet finansierades som en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (TEAS). 

Publiceringen av slutrapporten om projektet för familjers mångfald i lagstiftningen

Tid: 5.4.2023 kl. 10 – 12 
Plats: Helsingfors centrumbibliotek Odet, Maijasalen.
Evenemanget streamas via nätet, länken skickas till dem som anmält sig till streamen.

Program:

  • 10:00 Evenemanget öppnas, styrgruppens ordförande Salla Silvola (Justitieministeriet)
  • 10:10 Resultaten av projektet om familjernas verklighet och normerna i lagstiftningen, juris doktor Sanna Koulu, Familjers mångfald i lagstiftningen
  • 10:30 Behovet av ändringar i den sociala tryggheten med tanke på familjers mångfald, politices doktor Ella Sihvonen, Fpa, Familjers mångfald i lagstiftningen
  • 10:50 Ärvdabalken behöver reformeras, vicehäradshövding Hanna Rahikka, Lega Lounge, Familjers mångfald och lagstiftningen 
  • 11:00 Kommentarer av Petteri Eerola, Jyväskylä universitet
  • 11:15 How is the legal status of parenthood developing in Sweden, Erik Mägi, University of Gothenburg
  • 11:30 Slutord, filosofie doktor Anna Moring, ansvarig chef, Familjers mångfald i lagstiftningen 

Evenemanget är öppet för alla. Förhandsanmälan ska lämnas in senast den 4 april 2023. 
Välkommen!

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Verksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som Statsrådet fastställer årligen. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis Statsrådets ståndpunkt. Läs mer på tietokayttoon.fi.

Mer information: 
Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 295 150 314, [email protected] 
Anna Moring, ansvarig chef, Familjers mångfald och lagstiftningen, tfn 050 3750832
[email protected]

Tillbaka till toppen