Hoppa till innehåll
Media

Forskningsöversikt om diskrimininering har blivit färdig

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2024 12.01
Pressmeddelande

I en forskningsöversikt som justitieministeriet har beställt sammanställs de utredningar om diskriminering som publicerats under åren 2020–2023. I rapporten går man också igenom de konsekvenser som coronapandemin haft för olika befolkningsgrupper.

Rapporten beskriver bl.a. rådande attityder, erfarenheter och iakttagelser av diskriminering, anmälningar och avgöranden om diskriminering samt främjande av likabehandling. 

Förbjudna diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen är ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. 

Forskningsöversikten har gjorts av politices doktor Simo Mannila på uppdrag av justitieministeriet. Rapporten är en fortsättning på de forskningsöversikter som den nationella expertgruppen för uppföljning av diskriminering tidigare beställt.

Ytterligare information:
Corinna Tammenmaa, enhetschef, tfn 0295 150 181, [email protected] 
Mia Luhtasaari, specialsakkunnig, tfn 0295 150 130, [email protected]

Datarapport: Diskriminering i Finland 2020–2023 (på finska)

Tillbaka till toppen