Hoppa till innehåll
Media

Flera brottsförebyggande projekt har beviljats statsunderstöd

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2020 11.06
Nyhet

Justitieministeriet har beviljat fem organisationer statsunderstöd för projekt för rehabilitering av vålds- och sexualförbrytare och för bekämpning av sexualbrott. I utlysningen för 2021–2022 betonades förebyggandet av våld som utövas av minoriteter och utvecklingen av webbaserad rehabilitering.

Finansiering beviljades följande sammanslutningar och projekt:

  • Silta-Valmennusyhdistys ca 400 000 euro för utveckling av en rehabiliteringsstig för sexualförbrytare med utländsk bakgrund
  • Auralan Setlementti ca 310 000 euro för ett pilotförsök med programmet Vihan ja katkeruuden kahleista, VI-KA KEIKKA™
  • Autismisäätiö ca 305 000 euro för ett pilotförsök med en individuell rehabiliteringsperiod för personer med drag av neurologiska funktionsvariationer som dömts för våldsbrott
  • Kriminaalihuollon tukisäätiö 235 000 euro för utveckling av ett digitalt rehabiliteringsprogram som syftar till att minska våldsamt beteende hos kvinnor med brottslig bakgrund
  • Setlementti Tampere ca 230 000 euro för utbildning som riktar sig till utövare av hedersvåld.

I Åbo inleds ett nytt försök med unga som uppvisar symtom genom att begå brott

Justitieministeriet beviljade också understöd för pilotförsök i kommunerna med en verksamhetsmodell för unga som upprepade gånger begår allvarliga brott. Åbo stad fick ca 655 000 euro för att utveckla verksamhetsmodellen ROKKI och Uleåborgs stad ca 20 000 euro i kompletterande finansiering för verksamhetsmodellen NURRI.

Höstens utlysning av statsunderstöd för brottsförebyggande verksamhet omfattade sammanlagt cirka en miljon euro för åren 2021–2022. I enlighet med regeringsprogrammet ska understöden riktas till att utveckla brottsförebyggande tjänster och till att säkerställa att de personer som behöver tjänsterna hänvisas till dem.

Ytterligare information:

Program för rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar

Pilotförsök med en modell för unga som uppvisar symptom genom att begå brott
 

Tillbaka till toppen