Hoppa till innehåll
Media

Förslag: kön som grund för straffskärpning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2021 14.16
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att ett straff kan skärpas om motivet till brottet är offrets kön.

Enligt propositionen ändras strafflagen så att motiv baserat på offrets kön fogas till straffskärpningsgrunderna vid straffmätningen. Omnämnandet av kön som motiv för gärningen ska också fogas till juridiska personers straffansvar när det är fråga om grov ärekränkning, olaga hot eller offentlig uppmaning till dessa brott.

Skärpningsgrunderna i strafflagen tillämpas på alla brott. Enligt propositionen är det motiverat att i lagstiftningen bedöma hat riktat mot kön på samma sätt som rasism. Att uttryckligen nämna offrets kön som ett motiv för gärningen förtydligar rättsläget jämfört med nuläget.

Målet är i synnerhet att bekämpa hatretorik mot kvinnor

Strafflagen är en könsneutral lag. Flera utredningar visar dock att i synnerhet kvinnor som är verksamma i offentligheten utsätts för hat som riktas mot deras kön och hatretorik med sexistiska övertoner.

– Propositionen betonar hur klandervärt det är med brottslighet som ger uttryck för könshat. I fråga om hatretorik främjar och förbättrar propositionen i praktiken i synnerhet kvinnors deltagande i samhällsdebatten i olika aktörsroller, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Förslaget om att lägga till motiv baserat på kön som grund för skärpning av straffet är ett led i genomförandet av målsättningen i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Förslaget ingår också i regeringsprogrammets förvaltningsövergripande åtgärder med vilka man i högre grad än för närvarande ingriper i systematiska hot och riktade trakasserier som äventyrar yttrandefriheten, myndighetsverksamheten, forskningen och informationsförmedlingen.

Ytterligare information: Lena Andersson, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 244, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen