Hoppa till innehåll
Media

Förslag på remiss: kön som grund för straffskärpning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.8.2020 13.42
Pressmeddelande

Justitieministeriet har berett ett förslag till en ändring av strafflagen enligt vilken straffet för ett brott kan skärpas om gärningen beror på offrets kön.

Till straffskärpningsgrunderna vid straffmätningen ska enligt förslaget fogas ett omnämnande av att brottet begåtts utifrån ett motiv som baseras på offrets kön. Till bestämmelserna om straffansvar för juridiska personer ska dessutom fogas ett könsbaserat motiv när det är fråga om grovt ärekränkande eller olagligt hot eller offentlig uppmaning till dessa brott.

Målet är att betona hur klandervärda sådana gärningar är som har könsrelaterat hat som motiv. De hatmotiv som nämns i straffskärpningsgrunderna är för närvarande bland annat etniskt ursprung, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Införandet av ett könsrelaterat motiv som grund för straffskärpning ingår i regeringsprogrammet.

Lagutkastet är på remiss. Avsikten är att överlämna regeringspropositionen till riksdagen i slutet av året.

Ytterligare information: Lena Andersson, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 244, [email protected]

Utlåtande.fi: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain muuttamisesta

Tillbaka till toppen