Hoppa till innehåll
Media

Förslag: straffbarheten för deltagande i en terroristgrupps verksamhet ska utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2021 13.29
Pressmeddelande

Regeringen lade i dag fram ett förslag till riksdagen om utvidgad straffbarhet för terroristbrott.

Enligt propositionen ska det vara straffbart att en person sköter en uppgift som är väsentlig för en terroristgrupps terroristiska brottsliga verksamhet. Att sköta en väsentlig uppgift kan till exempel gå ut på att delta i en terroristgrupps väpnade verksamhet, att ombesörja gruppens aktionsberedskap eller att ge religionsutbildning eller ideologisk utbildning som sporrar till eller på annat sätt främjar terroristbrott.

Som ett nytt terroristbrott ska enligt förslaget bestraffas offentlig uppmaning som har anknytning till terroristbrott. En sådan uppmaning kan anmoda att ta värvning i en terroristgrupp eller att begå ett terroristbrott. Offentliga uppmaningar kan spridas med hjälp av massmedier eller sociala medier eller med hjälp av folksamlingar eller offentliga tillställningar. Till skillnad från den nuvarande lagstiftningen krävs det i förslaget inte att en uppmaning medför fara för att ett terroristbrott begås.

Att finansiera terroristbrott och resor i syfte att begå ett terroristbrott avses också bli straffbara i större utsträckning än för närvarande.

I propositionen föreslås även ändringar i bestämmelserna om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information och i vissa andra bestämmelser som gäller terroristbrott.

Det är viktigt att bestämmelserna om terroristbrott är tillräckligt täckande

- Terroristbrott är brott som allvarligt äventyrar samhällets grundläggande funktioner och människors liv, hälsa och säkerhet, och därför är det viktigt att se till att regleringen är tillräckligt täckande, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Lagarna avses träda i kraft hösten 2021.

Ytterligare upplysningar
Janne Kanerva, lagstiftningsrådet, tfn 0295 150 176, [email protected] 
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected] 

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 
 

Tillbaka till toppen