Hoppa till innehåll
Media

Förslaget att överföra medlingen till justitieministeriets förvaltningsområde har skickats på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2021 14.56
Pressmeddelande

Medlingen vid brott och tvistemål föreslås bli överförd från social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förvaltningsområde till justitieministeriets (JM) förvaltningsområde.

JM och SHM har i ett gemensamt projekt utrett hur medlingen kan överföras till JM:s förvaltningsområde. Utredningen hänför sig till målet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering att öka användningen av medling för att minska ärendebalansen i rättssystemet.

Projektets styrgrupp föreslås att medlingstjänsterna vid brott och vissa tvister ska överföras från SHM:s förvaltningsområde till JM:s förvaltningsområde. Den allmänna styrningen och tillsynen av medlingen ska enligt förslaget överföras till JM. Medlingstjänsterna ska vara en del av tjänsterna för rättshjälp och intressebevakning och produceras vid den rättshjälps- och intressebevakningsbyrå som eventuellt ska inrättas. Personalen inom medling föreslås övergå i anställning hos staten. Enligt förslaget ska det egentliga medlingsarbetet fortfarande utföras av utbildade frivilliga medlare utanför det straffrättsliga systemet.

Den totala budgeten för medling uppgår för närvarande till 7,1 miljoner euro. För staten innebär ordnandet av medlingstjänsterna på det föreslagna sättet ett behov av tilläggsfinansiering på uppskattningsvis 1,5–2 miljoner euro per år för justitieministeriets förvaltningsområde.

Förslaget är nu på remiss och remisstiden fortsätter till och med den 9 april. Det är meningen att medlingsverksamheten enligt den nya strukturen ska inledas vid ingången av 2024.

Mer information:
Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 580, [email protected] 
Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 050 354 7138, [email protected] 

Överföring av medling i brottmål till justitieministeriets förvaltningsområde 

Utlåtande.fi 

Tillbaka till toppen