Hoppa till innehåll
Media

Hyvinge tingshus ska renoveras och få nya lokaler

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2011 11.00
Pressmeddelande -

Lokalerna av Hyvinge tingsrätts kansli i Hyvinge ska renoveras och samtidigt byggs också nya lokaler. Justitieministeriet och Senatfastigheter ingick hyresavtalet beträffande de nya lokalerna den 15.11.2011

Nya lokaler behövs, eftersom funktionerna i kansliet i Riihimäki med anledning av tingsrätternas strukturreform överförs till Hyvinge tingsrätt. I de nya lokalerna ska dessutom finnas rum för verksamhetsstället av utsökningsverket i Östra och Mellannyland, Hyvinge rättshjälpsbyrå samt Hyvinge magistrat.

Projektplanen beträffande de nya lokalerna blev färdig på våren 2011 och hyresavtalet har utarbetats utifrån denna plan. Byggnadsarbetet ska börja direkt. Tingsrättens och de andra ämbetsverkens nya lokaler blir klara stegvis. Byggnadsarbetet uppskattas bli klart i maj 2013.

De nya lokalerna har planerats enligt justitieministeriets lokalkoncept. Syftet är att styra planeringen av de nya tingshusen så att lokalerna är så fungerande, anpassningsbara och effektiva som möjligt.

Genom de nya lokalerna får tingsrätten, utsökningsverket och rättshjälpsbyrån renoverade utrymmen som planerats med tanke på deras verksamhet. I planeringen har man utöver lokalernas ändamålsenlighet beaktat säkerhets- och hälsokraven.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Jarkko Mannerhovi, tfn 09 1606 7610
avdelningschef Kari Kiesiläinen,tfn 09 1606 7532
e-post fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen