Hoppa till innehåll
Media

Jari Lindström i rättsbloggen: Den nordiska samekonventionen tar ett steg framåt

Utgivningsdatum 22.12.2016 15.03
Nyhet

Förhandlingarna om den nordiska samekonventionen, vilka redan pågått i flera års tid mellan Norge, Sverige och Finland, har utmynnat i ett förhandlingsresultat. Tanken är att ratificeringen av konventionen ska föras vidare under nästa år.

– Före ratificeringen kommer vi att granska att utkastet till konvention och den nationella lagstiftningen i Finland motsvarar varandra. I detta granskningsskede kommer vi i samband med revideringen av sametingslagen att bland annat föreskriva om vilka personer som i fortsättningen kan ansöka om att bli upptagna i vallängden för valet till sametinget, berättar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

– Det är klart att vi kommer att förhandla om revideringen av sametingslagen med sametinget och även låta andra intressentgrupper få sina röster hörda. På basis av denna process kommer regeringen att utarbeta en proposition till riksdagen om vilka reformer som behövs.

– Jag hoppas att vi kan skapa en grund för samförstånd i och med att vi för aktuella frågor framåt och löser de problem som uppstått. Med gräl och hårda ord kommer man ingen vart – varken i samefrågor eller annars, betonar Lindström.


Läs Jari Lindströms blogginlägg: Den nordiska samekonventionen tar ett steg framåt
 

Tillbaka till toppen