Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Det europeiska systemet för mänskliga rättigheter måste försvaras kraftfullt när hotet är som störst

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2022 17.09
Pressmeddelande
Justitieminister Anna-Maja Henriksson och Europadomstolens president Síofra O´Leary

– Rysslands invasion av Ukraina är ett direkt angrepp mot den europeiska värdegrunden. Europadomstolen är kanske nu viktigare än den någonsin varit tidigare. Vi måste på alla sätt försvara de institutioner som tryggar demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna i Europa. Det är det bästa sättet att motsätta sig de krafter som vill rasera våra gemensamma värden, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson under sitt besök vid Europadomstolen i dag.

Under sitt besök i Strasbourg träffade Henriksson Europadomstolens nya president Síofra O’Leary. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) är en självständig och oberoende domstol i anslutning till Europarådet, som övervakar efterlevnaden av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). 

Under mötet diskuterade justitieminister Henriksson och Europadomstolens president O’Leary hur situationen ser ut för det europeiska systemet för mänskliga rättigheter och dess viktigaste aktör, Europadomstolen. 

Rysslands invasion av Ukraina ledde till att Europarådet i mars uteslöt Ryssland ur organisationen. Sedan den 16 september är Ryssland inte heller part i Europakonventionen. Europadomstolen är fortfarande behörig att behandla klagomål mot Ryssland angående kränkningar som har inträffat före den 16 september 2022. Över 17 000 besvär mot Ryssland är anhängiga vid domstol och avgöranden som gäller dem bedöms ha stor betydelse bland annat för ryska människorättsförsvarare. 

– I dag lyfte domstolens president fram sin oro över att bristen på resurser begränsar domstolens möjligheter att utföra sina uppgifter. Dessa orosmoment måste tas på allvar, eftersom det europeiska systemet för mänskliga rättigheter måste försvaras kraftfullt när hotet är som störst, konstaterar minister Henriksson.

Ytterligare information: 
Brita Brännbacka-Brunell, specialmedarbetare, tfn 0295 150 134, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, tfn 0295 150 170, [email protected]

Tillbaka till toppen