Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Domarnas budskap måste tas på allvar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2022 15.43
Pressmeddelande

Finlands domareförbund har gjort en enkät i vilken domare, föredragande och rättsnotarier svarat på frågor om osakliga påverkansförsök, ork på arbetsplatsen och frågor om hur lockande en karriär inom domstolen är. Resultaten från enkäten publicerades idag. De visar att arbetsbördan för domare, föredragande och rättsnotarier har vuxit och att belastningen på arbetsplatsen är hög.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har bekantat sig med resultaten i enkäten och ser allvarligt på dem. 
- De här resultaten är omskakande. Domstolsväsendet är grunden för vår rättsstat. De människor som arbetar där måste ha förhållanden som möjliggör god arbetshälsa och ett noggrant arbete. Det är oroväckande att nästan hälften av respondenterna i enkäten har stressymptom och att de känner att de inte har tid att förbereda sig eller skriva domar. Så här borde det inte få vara, säger minister Henriksson.

- Domstolsväsendets resurser och arbetsbörda tas upp i den redogörelse om hela rättsväsendet som ges till riksdagen på hösten. Jag hoppas att vi på basis av den ska kunna ge domstolsväsendet de tilläggsresurser som behövs, fortsätter Henriksson.

Ytterligare information: 
Maria Swanljung, specialmedarbetare, tfn 0295 150 023, [email protected]

Tillbaka till toppen