Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Leena Meri: Jag gläder mig över tilläggsfinansieringen för rättsvården

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2023 12.14
Pressmeddelande

Nya justitieministern Leena Meri är mycket nöjd över regeringsprogrammets åtaganden om utveckling av rättsvården och tilläggsfinansieringen på 25 miljoner euro. Finansiering har också beviljats för skärpning av straff och förebyggande av brott.

– Regeringen utarbetar ett omfattande åtgärdsprogram för att stoppa ungdoms- och gängbrottsligheten. Också straffen kommer att skärpas. Till exempel straffen för skjutvapenbrott skärps och förödmjukelse som gärningsform ger hårdare straff, berättar minister Meri.

Straffen och säkerheten i fängelserna

Regeringen säkerställer att de farligaste fångarna med tanke på samhället och andras säkerhet inte friges och att brottsbekämpningen i fängelserna effektiviseras.

– I Finland införs säkerhetsfängelser, vilket gör det möjligt att hålla personer som dömts för allvarliga brott kvar i fängelse, om de fortfarande utgör en fara för andras liv och hälsa. En sådan modell används till exempel i Norge. Informationsutbytet mellan myndigheterna, särskilt när det gäller personer med anknytning till organiserad brottslighet, förbättras. Detta främjar säkerheten i fängelserna.  Dessutom fästs uppmärksamhet vid antalet fängelseplatser och säkerhetsavdelningar, samt vid tillgång till personal och övervakning. Dessa ska motsvara behoven, konstaterar justitieminister Meri.

Dessutom ändras bestämmelserna om villkorlig frigivning så att en person kan räknas som förstagångsförbrytare endast en gång.

Rättsprocesserna blir smidigare

– Målet är att påskynda och göra rättsprocesserna smidigare för att ärendena ska kunna behandlas snabbare än för närvarande och för att människor ska få rättvisa, berättar minister Meri.

Överskuldsättning ska åtgärdas i tid – riksomfattande rättstjänstverk inrättas

Regeringen strävar efter att bekämpa överskuldsättning hos människor redan i ett tidigt skede och att utveckla rådgivningen för gäldenärer.

– Regeringen gör en helhetsöversyn över skuldsättningsfenomenet och över hur olika insolvensförfaranden fungerar. Det skyddade beloppet vid utsökning hålls på nuvarande nivå. Regeringen förbättrar förutsättningarna för att ordna högklassiga och mer enhetliga tjänster för rättshjälp, intressebevakning samt ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning genom att inrätta ett riksomfattande rättstjänstverk, säger justitieminister Meri.

– Regeringsprogrammet innehåller flera olika metoder och lösningar på dagens problem som jag också själv har lyft fram i mina anföranden och sett som viktiga, säger justitieminister Meri.

Ytterligare information:
Teija Makkonen, minister Meris riksdagsassistent, tfn 050 455 8472, [email protected] 

Tillbaka till toppen