Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet ger anvisningar om hälsosäkerhet vid röstning under coronan

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2021 10.26
Pressmeddelande

På justitieministeriets webbplats om val (valfinland.fi) finns nu anvisningar för väljarna om hälsosäkerhet vid röstning under coronaepidemin. Anvisningarna om kommunalvalet har beretts i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.

Webbplatsen ger lättillgänglig information om trygga och säkra valarrangemang under coronan. Det är viktigt att använda munskydd och handsprit vid röstningen och att hålla ett avstånd på minst två meter till andra. Valfunktionärerna övervakar din säkerhet på röstningsstället och hjälper dig att följa anvisningarna.

På webbplatsen berättas om kontroll av väljarens identitet. Valfunktionären kan be väljaren ta av sig munskyddet för en kort stund för att fastställa hens identitet. Mellan valfunktionären och väljaren finns en mellanvägg i plexiglas.

För väljare med luftvägssymtom och väljare i karantän som ordinerats av läkare har särskilda åtgärder planerats så att också de ska kunna rösta. Väljarna kan rikta frågor om specialarrangemangen till centralvalnämnden i den egna kommunen.

På webbplatsen Valfinland.fi finns också instruktionsvideor

Anvisningarna finns på justitieministeriets webbplats för val (valfinland.fi), i sociala medier (Twitter och Facebook) och som affischer på röstningsställena. Information finns på finska, svenska, engelska och nordsamiska.

Justitieministeriet har dessutom producerat videor där det visas hur röstningen går till när väljarna bär munskydd och när det i vallokalen finns skyddsväggar i plexiglas. Videor finns på justitieministeriets YouTubekanal på finska, svenska och engelska.

Väljarna får anvisningar om röstning under coronan också som bilaga till den rösträttsanmälan som skickas hem till dem. Bilagan till rösträttsanmälan finns på både finska och svenska.

Material för kommunerna och medierna

Justitieministeriet har tagit fram material med tanke på kommunerna och medierna. Materialet för sociala medier och affischer finns i statsrådets bildbank.

Coronaläget kan variera på olika håll i landet

Om de lokala hälsovårdsmyndigheterna ger striktare coronaanvisningar, ska de följas i stället för justitieministeriets anvisning.


Mer information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]


Anvisningar om hälsosäkerhet vid röstning i kommunalval under coronan
Justitieministeriets webbplats om val: Valfinland.fi

Valvideor på justitieministeriets YouTubekanal

Material för kommunerna och medierna kan laddas ner från statsrådets bildbank

Tillbaka till toppen