Hoppa till innehåll
Media

Kommunturné ska påskynda användningen av öppen information

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2013 9.34
Pressmeddelande -

Justitieministeriet deltar i en kommunturné för öppen information som ordnas av Open Knowledge Finland rf. Mellan september och november besöker turnén Tammerfors, Åbo, S:t Michel, Jyväskylä, Uleåborg och Kuopio. Syftet är att inleda och stödja lokal verksamhet som anknyter till öppen information inom den offentliga förvaltningen samt stärka nätverket för öppen information i hela landet.

Med öppen information (data) avses offentliga datamaterial som avgiftsfritt är tillgängliga för medborgare, sammanslutningar och företag och har omvandlats i ett sådant format att de lätt kan vidareanvändas, till exempel vid programutveckling för olika tjänster.

Användningen av offentliga datamaterial hör till de spetsprojekt i regeringsprogrammet som ska stärka hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Genom att göra datalager som producerats med offentliga medel tillgängliga för vidareutnyttjande främjar man skapande av nya tjänster och arbetsplatser. Öppnandet av offentliga datamaterial syftar också till att främja transparensen i förvaltningen samt demokratin.

Målet med kommunturnén är att påskynda samarbetet så att verksamheten kring öppen information ökar samt möjliggöra utbyte av god praxis mellan städerna. Justitieministeriet kommer att presentera de möjligheter som webbtjänsterna Dinåsikt.fi och Invånarinitiativ.fi erbjuder för att dela och utnyttja öppen information.

Alla som intresserar sig för öppen information och vill knyta kontakter i olika stadsregioner, få synlighet, sprida god praxis eller inrätta egna lokalgrupper kan åka med på turnén. Evenemangen i städerna ordnas i samarbete med lokala aktörer.

Finland deltar i det internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning och har förbundit sig att agera ännu öppnare, göra förvaltningsspråket klarare, öppna datalagren inom förvaltningen och öka medborgarnas möjligheter att delta. För att främja öppnandet av offentliga datalager har finansministeriet inlett ett program för öppen information som ska genomföras mellan åren 2013 och 2015.

Turnén för öppen information får stöd av undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet och kommunikationsministeriet.

Preliminär turnéplan:
kontrollera tidtabellen på webbsidan för Open Knowledge Roadshow 2013 på adressen http://fi.okfn.org/roadshow/

Tammerfors fre. 27.9 och lör. 28.9
Åbo tors. 10.10
S:t Michel tors. 7.11
Jyväskylä fre. 8.11 och lör. 9.11
Uleåborg mån. 25.11
Kuopio tis. 26.11

Ytterligare upplysningar:
projektchef Jaakko Korhonen, tfn 050 328 5285
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen