Hoppa till innehåll
Media

Människorättsbaserad datainsamling utvecklas i nytt forskningsprojekt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2023 9.41
Nyhet

Uppföljningen av hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses och iakttagandet av strukturell ojämlikhet förutsätter allt mer täckande information som kan specificeras enligt befolkningsgrupp.

I en utredning, som finansieras av justitieministeriet, kartläggs de rättsliga och etiska ramvillkoren för människorättsbaserad datainsamling och erbjuds riktlinjer för utvecklingen av datainsamlingen. Dessutom kartläggs nuläget för informationsinsamlingen, det vill säga på vilket sätt uppgifter för närvarande samlas in och specificeras i den offentliga statistikverksamheten.

Uppföljningen av hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses och främjandet av dem förutsätter att det finns information om dessa saker. Brister i informationsunderlaget har dock identifierats som en betydande utmaning i Finland. Man vet att det finns luckor i fråga om informationen om vissa befolkningsgrupper, till exempel sexuella minoriteter och könsminoriteter samt personer med funktionsnedsättning och hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses i fråga om dessa grupper. Vissa befolkningsgrupper blir osynliga i undersökningar som omfattar hela befolkningen. Förutsättningen för att informationsluckorna ska kunna fyllas är att man i datainsamlingen på ett bättre sätt beaktar befolkningens diversitet. Också internationella övervakningsorgan har rekommenderat att Finland utvecklar den nationella datainsamlingen om de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Å andra sidan förutsätter insamling av uppgifter om känsliga omständigheter som berör individer noggrann prövning och avvägning av olika juridiska och etiska aspekter.

Projektet är en del av statsrådets handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter 2020–2023 som ska stärka uppföljningen av hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses i Finland.

Utredningen blir klar hösten 2023 och det kommer att ordnas ett publiceringsevenemang om dess resultat. Justitieministeriet valde på basis av ett anbudsförfarande forskningsdirektör, docent och juris doktor Marjut Salokanteles forskningsgrupp till genomförare av projektet.


Ytterligare information:

Nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter 2020–2023

Fakta om människorättsbaserad datainsamling
​​​​​​​OHCHR: A Human rights-based approach to data (pdf)

​​​​​​​Valpuri Tarkka, ​​​​​​​specialsakkunnig, tfn 0295 150 097, [email protected]
Nanni Olsson, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 050, [email protected]

Tillbaka till toppen