Hoppa till innehåll
Media

Metoder för att göra straffprocessen smidigare finns

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2023 11.29
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp kommer med flera utvecklingsförslag för att göra straffprocessen smidigare. Arbetsgruppens promemoria är nu på remiss.

Arbetsgruppen har bedömt åtgärder som kan göra behandlingen av brottmål smidigare ur berörda aktörers synvinkel under förundersökningen, åtalsprövningen och domstolsbehandlingen. I promemorian beskrivs verksamhetsmiljön för myndigheterna inom straffprocesskedjan, utmaningarna i verksamheten samt behoven och utgångspunkterna för reformen av straffprocessen.

I promemorian föreslås olika metoder för att göra straffprocessen smidigare och förkorta de totala behandlingstiderna. Förslagen gäller bland annat åtalsuppgörelser och bötesförfarandet, registreringen av brottsanmälan, förundersökning och åtgärder före det, förenklade förfaranden i brottmål, medling vid brott, skriftliga förfaranden, förberedelsen av brottmål, domstolarnas sammansättningar samt förfaranden som gäller högsta domstolens prejudikat. Arbetsgruppen lägger också fram utvecklingsförslag som gäller digitaliseringen som en del av effektiviseringen av verksamheten. 

Promemorian och de utlåtanden som erhålls utifrån den kan användas som stöd för det politiska beslutsfattandet vid den fortsatta beredningen.

Promemorian kan kommenteras i utlåtandetjänsten fram till den 31.8.2023. 

Ytterligare information: 
Miia Ljungqvist, arbetsgruppens ordförande, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 112, [email protected]

Smidigare straffprocessen, arbetsgruppspromemoria

 

Tillbaka till toppen