Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förhandsanmälan om demonstration ska lämnas in tidigare

Justitieministeriet
26.10.2018 15.04
Pressmeddelande

Det föreslås att lagen om sammankomster ändras så att allmänna sammankomster som ordnas utomhus, t.ex. demonstrationer, ska anmälas till polisen tidigare än förut. Syftet med ändringen är att ge polisen bättre förutsättningar att trygga mötesfriheten.

Enligt förslaget ska anmälan lämnas till polisen senast tre dygn innan evenemanget börjar. Tidsfristen enligt den gällande lagen är sex timmar. Genom att tidigarelägga tidsfristen vill man förbättra polisens möjligheter att sköta sina uppgifter i anslutning till demonstrationer, bl.a. att trygga mötesfriheten.

Sociala medier har gjort det möjligt att ordna till och med stora demonstrationer - och motdemonstrationer - med rätt kort varsel. Den nuvarande tidsfristen på sex timmar har i praktiken visat sig vara för kort för att polisen i alla situationer ska kunna trygga mötesfriheten och vid behov till exempel förhandla med arrangörerna. Om anmälan lämnas in tidigare har polisen också bättre möjligheter att genomföra trafikarrangemang och använda sina personalresurser på ett ändamålsenligt sätt.

- Den nuvarande tidsfristen på sex timmar är också internationellt sett rätt kort. I Europa förutsätts i allmänhet att anmälan lämnas in senast två eller tre dagar före mötet, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Enligt förslaget ska en anmälan som lämnas in efter den fastställda tidsfristen fortsättningsvis kunna anses giltig, om sammankomsten inte medför oskälig olägenhet för allmän ordning.

Förslagsutkastet har skickats på remiss och kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 15 november 2018.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft i augusti nästa år.

Ytterligare upplysningar: Timo Makkonen, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0230, [email protected]

Utlåtande.fi  

Tillbaka till toppen