Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp godkände innehållet i handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2021 14.06
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet har antagit innehållet i handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter. Planen omfattar åren 2020–2023.

Den i ordningen tredje nationella handlingsplanen är inriktad på uppföljning av hur de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Målet är att ta fram systematisk information om hur rättigheterna har tillgodosetts till stöd för en effektiv politik för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Som en del av handlingsplanen har man utvecklat indikatorer för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Indikatorerna ger ny, regelbundet uppdaterad information för uppföljningen av hur rättigheterna tillgodoses. Indikatorerna är avsedda att vara ett permanent verktyg för statsrådet.

Att föra en politik som baserar sig på fakta är ett av de löften som statsminister Sanna Marins regering har förbundit sig till i avsikt att reformera politiken. Den aktuella lägesbild som indikatorerna ger har en central roll i genomförandet av detta åtagande.

Handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter ska godkännas genom ett principbeslut av statsrådet.

Vid sitt sammanträde behandlade ministerarbetsgruppen också ungdomsbrottslighet. I diskussionen betonades att det behövs tvärsektoriella lösningar, att det förebyggande arbetet har en avgörande roll och att det är viktigt att man ingriper i våld i ett tidigt skede.

Sammansättningen av ministerarbetsgruppen för utveckling av rättsstaten och för inre säkerhet har ändrats när den nytillträdda forsknings- och kulturministern Antti Kurvinen blev medlem i gruppen i stället för försvarsminister Antti Kaikkonen.

Ytterligare information:

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected]

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]

Vava Lunabba, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 120, [email protected]

Handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter:
Anna Saarela, justitieministeriet, tfn 0295 150 106, [email protected]

Tillbaka till toppen