Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen diskuterade bekämpning av våld mot kvinnor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2022 17.23
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet diskuterade i dag målen för Istanbulkonventionen och det program för bekämpning av våld mot kvinnor som verkställer konventionen. Ordförande för ministerarbetsgruppen är justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Genomförandet av programmet är inriktat på att utbilda myndigheter som arbetar med förundersökningar och straffprocesser samt anställda vid Brottspåföljdsmyndigheten. Ett annat viktigt inslag har varit en kommunikationskampanj för att uppmärksamma hur utomstående som bevittnar sexuella trakasserier kan ingripa i situationen och hjälpa offret.

Genomförandet av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor har framskridit enligt den tidsplan som ministerarbetsgruppen tidigare godkänt.

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor

Mer information:
Mikaela Nylander, statssekreterare, tfn 0295 150 110, [email protected]
Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]
Vava Lunabba, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 120, [email protected]

Tillbaka till toppen