Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: I nuläget finns det inte förutsättningar att införa internetröstning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2017 14.03
Pressmeddelande

- Valens säkerhet har varit en mycket aktuell fråga under den senaste tiden. Vi har fått höra om flera exempel i världen på försök till att påverka valen och till och med om dataintrång vid val, sade justitieminister Antti Häkkänen. Arbetsgruppen som utrett förutsättningarna för att införa internetröstning överlämnade sin rapport till ministern i dag.

Utredningen gäller bland annat säkerheten vid val och beredskapen mot cyberhot. Risker som identifierades i rapporten var möjligheterna att manipulera valresultatet och störa valförrättningen genom överbelastningsattacker samt bristerna i garanterandet av valhemligheten.

- Om dessa hotbilder blir verklighet, leder de till betydande kostnader och dessutom till att medborgarna förlorar sitt förtroende för valsystemet. Utifrån arbetsgruppens rapport är det klart att systemet för internetröstning i sin nuvarande form inte är tillräckligt säkert. Därför tänker jag inte tala för införande av internetröstning, sade minister Häkkänen.

Enligt undersökningar är valens allmänna tillförlitlighet på hög nivå i Finland.

- Det är viktigt att bevara det allmänna förtroendet för valsystemet. Justitieministeriet har till uppgift att anordna val och säkra de allmänna förutsättningarna för demokrati. Vid justitieministeriet är vi beredda att bekämpa eventuella hot mot valförrättningens säkerhet, betonade minister Häkkänen.

- Som arbetsgruppen konstaterar är det dock skäl att följa utvecklingen i fråga om internetröstning . Tekniken utvecklas snabbt och vi arbetar för att utnyttja ny teknologi för att engagera medborgarna, sade Häkkänen. 

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Tillbaka till toppen