Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Justitieministeriet inleder en totalreform av våldtäktslagstiftningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2019 10.31 | Publicerad på svenska 15.1.2019 kl. 11.57
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen tillsätter en arbetsgrupp för att se över våldtäktslagstiftningen. Målet är att ändra strafflagen så att betydelsen av samtycke lyfts fram tydligare än i dag i rekvisitet för våldtäkt. En annan central uppgift för arbetsgruppen är att bereda ändringar genom vilka samlag med ett ungt barn blir straffbart som ett våldtäktsbrott.

– Förslag för att skärpa straffen har redan förts vidare. Riksdagen behandlar till exempel redan regeringens proposition som syftar till att skärpa straffen för sexualbrott mot barn. Jag inledde under sommaren 2018 också en mer omfattande bedömning om behovet att förnya den reglering som gäller våldtäkts- och utnyttjandebrott. Det har framgått att det finns ändringsbehov, och nu inleds beredningen. Ändringar i strafflagen måste beredas omsorgsfullt och förnuftigt så att effekterna motsvarar målen, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen.

Arbetsgruppen ska

  • bereda bestämmelser för att kriminalisera samlag mot den andra partens uttryckliga vilja,
  • se över bestämmelserna om offrets hjälplösa tillstånd och lägga fram förslag till de ändringar som behövs för att samlag utan den andra partens samtycke alltid är straffbart,
  • bedöma om man även på andra sätt kan stärka betydelsen av samtycke i rekvisitet, 
  • bereda ändringar genom vilka samlag med ett ungt barn blir straffbart som ett våldtäktsbrott. Enligt de gällande bestämmelserna är samlag med barn straffbart som grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Avsikten är att förtydliga lagstiftningen så att det av den tydligt framgår att det är straffbart att begå gärningen mot offrets vilja eller utan dennes samtycke. Dessa gärningar kan redan nu vara straffbara som våldtäktsbrott, men meningen är att klargöra lagstiftningen. 

Beredningen inleddes i somras

Justitieministeriet ordnade förra juni ett expertforum för att diskutera våldtäktslagstiftningen. I höstas begärdes det dessutom skriftliga ställningstaganden av experter i strafflagsfrågor. På basis av diskussionerna anser ministeriet att ändringshelheten som nu föreslås motsvarar i huvudsak experternas bedömning av ändringsbehoven.

Justitieministeriet bereder för tillfället en bedömningspromemoria om våldtäktslagstiftningen som ska bli klar under januari. Reformen av våldtäktslagstiftningen förutsätter omfattande beredning, eftersom det är fråga om ett centralt delområde inom straffrätten.

Vid beredningen av omfattande reformer är det skäl att iaktta en normal lagberedningsprocess med remissbehandling för att säkerställa en högklassig och fungerande lagstiftning. Ändringar som gäller samtycke kan inte göras utan noggrann beredning till exempel i samband med andra propositioner som behandlas i riksdagen, såsom föreslagits i den offentliga debatten.

Arbetsgruppen tillsätts i början av februari. En regeringsproposition om saken förs först till den följande riksdagen för behandling.

Arbetet som nu inleds gäller en total översyn av bestämmelserna om våldtäkts- och utnyttjandebrott. Avsikten är att bestämmelserna förnyas och det skrivs omfattande och uppdaterade motiveringar till dem. Det handlar alltså om ett mer omfattande projekt än vad som avses i det medborgarinitiativ om s.k. samtyckesbaserade våldtäktsbestämmelser som diskuterats i offentligheten.

För närvarande behandlar riksdagen regeringens proposition som syftar till att skärpa straffen för sexualbrott mot barn. Enligt propositionen ska det i strafflagen tas in en ny straffbestämmelse om grov våldtäkt av barn och maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn höjas.

Ytterligare upplysningar: Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50165, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen