Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson förespråkar ratificering av ILO-konventionen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2015 14.10
Pressmeddelande

- Jag anser att det redan med tanke på trovärdigheten är oerhört viktigt att ta ett avgörande steg och godkänna denna viktiga internationella konvention om ursprungsfolk. Jag vädjar med eftertryck till riksdagen att den godkänner regeringens proposition så att Finland omgående kan ratificera ILO-konventionen, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt tal vid ett seminarium som utrikesministeriet och delegationen för internationella människorättsärenden ordnar i Helsingfors i dag den 26 februari.
 

- Enligt vår grundlag hör samerna till Finlands urfolk. Diskussioner om att ratificera den internationella arbetsorganisationens konvention nr 169 om urfolk har förts redan i 25 år, och nu föreslår regeringen äntligen att konventionen godkänns och sätts i kraft.

Henriksson påpekade att Finland alltid varit en stark förespråkare för urfolks rättigheter.

- Finland har vunnit mycket på att ta i beaktande och iaktta internationella normer för mänskliga rättigheter. Vi har ratificerat största delen av de internationella och regionala människorättskonventionerna, betonade ministern.

I sitt tal hänvisade justitieministern även till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vars ratificering också behandlas som bäst i riksdagen. Henriksson önskade att godkännandet av även denna konvention framskrider i riksdagen.

Ytterligare upplysningar:
ministergruppens specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 40104

 
 
Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen