Hoppa till innehåll
Media

Ny delegationen för etniska relationer (ETNO) tillsatt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 14.25
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag tillsatt delegationen för etniska relationer (ETNO) för fyraårsperioden 2020–2024.

Delegationen, som finns i anslutning till justitieministeriet, är ett forum för dialog och samarbete mellan invandrarna, de etniska minoriteter, myndigheterna, de politiska partierna och frivilligorganisationerna.

Delegationen fungerar som ett sakkunnignätverk i frågor som gäller invandring, integration, likabehandling och dialogen mellan olika befolkningsgrupper.

Delegationen för etniska relationer har en rådgivande roll. Den kan lägga fram förslag, ta initiativ och avge utlåtanden till exempel för att förbättra invandrarnas och de etniska minoriteternas möjligheter att delta och påverka samt för att utveckla ett positivt attitydklimat mellan olika befolkningsgrupper.

Delegationen påverkar samhället genom att föra regelbunden diskussion, öka förståelsen för och kunskapen om ett mångfasetterat Finland. Delegationen kan lägga fram förslag eller vara partner i utrednings- och utvecklingsprojekt.

Ordförande för delegationen är justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen. Delegationen har tre vice ordförande: avdelningschefen för inrikesministeriets migrationsavdelning Minna Hulkkonen, riksdagsledamot Aki Lindén som företrädare för riksdagsgrupperna och Kriscentret Monikas direktör Natalie Gerbert från Monika-Naiset liitto ry som företrädare för invandrare och etniska minoriteter.

Delegationen har sammanlagt 35 medlemsorganisationer och tre permanenta sakkunniga.

Utöver den riksomfattande delegationen tillsattes det hösten 2020 sju regionala delegationer för etniska relationer.

Ytterligare information:
delegationens generalsekreterare, överinspektör Peter Kariuki, tfn 0295 150 191, [email protected]

Etno på Facebook: www.facebook.com/meistaonmoneksi
Etno på Twitter: @EtnoEtno

Bekanta dig med delegationens verksamhet
Delegationens sammansättning 2020–2024

Etno på Facebook: www.facebook.com/meistaonmoneksi
Etno på Twitter: @EtnoEtno

Tillbaka till toppen