Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Antti Häkkänen: Rivning för nybygge sätter fart på bostadsbyggande

Justitieministeriet
8.5.2018 13.02
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen anser att rivning för nybygge är ett konkret sätt att underlätta bostadsbyggandet inom tillväxtområden och främja områdenas utveckling i hela landet. Samtidigt är det dock viktigt att trygga aktieägarnas boende samt bolagets och aktieägarnas ställning.

Justitieminister Häkkänen tillsatte i fjol en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att underlätta rivning för nybygge för att sätta fart på bostadsbyggande inom städernas tillväxtområden. Arbetsgruppen överlämnade i dag till justitieministern sitt betänkande där det föreslås olika sätt att främja rivning för nybygge i husbolagen.

- Jag är nöjd med expertgruppens arbete. Förslaget ger möjlighet att förnya bostadsbeståndet, svara på bostadsefterfrågan, öka valfriheten inom boendet samt svara på de strukturella ändringarna inom bostadsbehovet. Genom förslagen kan man underlätta markanvändnings- och bostadspolitiken speciellt inom städernas tillväxtområden, säger Häkkänen.   

Ministern påpekar att en stor del av Finlands nationalförmögenhet är placerad på bostadsbyggnader och deras fastigheter.

- Omkring hälften av landets bostäder finns i bostadsaktiebolag och största delen av dessa finns inom huvudstadsregionen och andra stora städer, säger Häkkänen.

Enligt prognoserna förväntas befolkningen öka betydligt inom tillväxtområdena. Samtidigt är de årliga renovationskostnaderna i äldre husbolag i miljardklass.

- Städerna är av avgörande betydelse för Finlands tillväxt och utveckling. Vi behöver bostadspolitiska reformer som sätter fart på byggande. Därför innebär detta förslag en betydande bostads- och stadspolitisk reform. Rivning för nybygge skapar helt nya möjligheter för områdesbyggande, eftersom markanvändningen inom tillväxtområden kan effektiviseras betydligt samtidigt som lägenheternas användbarhet förbättras, säger Häkkänen.   

- Nu ska betänkandet skickas ut på omfattande remissbehandling som avslutas i juli. Mitt mål är att lagförslaget som gäller rivning för nybygge överlämnas till riksdagen för behandling under hösten.

Ytterligare information: Juuso Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 050 574 1504, [email protected]

Minister Häkkänens tal (på finska)

Tillbaka till toppen