Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Häkkänen: Skärpta bestämmelser för att ingripa i aggressiv marknadsföring av konsumentkrediter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2018 15.46 | Publicerad på svenska 3.9.2018 kl. 16.56
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen ska inleda en utredning för att skärpa bestämmelserna som gäller marknadsföring av konsumentkrediter. Målet är att förebygga överskuldsatthet. Häkkänen berättade om detta i dag på rätthjälpsverksamhetens 20-årsjubileumsfest i Helsingfors.

Det krävs många olika åtgärder för att ta itu med problemen som ansluter till överskuldsatthet.   Justitieminister Antti Häkkänen har fört vidare flera åtgärder som syftar till att förebygga skuldproblem och förbättra ställningen för överskuldsatta.

- I oktober ska jag föra till riksdagen det förslag som jag gav i uppdrag att bereda för att skärpa bestämmelserna om räntor vid konsumentkrediter så att de gäller även krediter som överstiger 2 000 euro. Förslaget syftar till att bidra till en sundare kreditmarknad, sade Häkkänen.

Ett annat sätt att ta itu med överskuldsatthet är att ingripa i aggressiv marknadsföring.

- Jag anser att det är viktigt att kreditprodukterna som finns på kreditmarknaden marknadsförs på ett förnuftigt och transparent sätt som ger konsumenten tydlig information om produkten. Därför har jag beslutat att inleda en utredning för att skärpa bestämmelserna som gäller marknadsföring av konsumentkrediter. Utredningsarbetet inleds när propositionen för att göra villkoren för snabblån skäligare har förts till riksdagen för behandling.

Målet är att utreda vilka metoder som används vid marknadsföring av konsumentkrediter och problemen i anslutning till dem. I utredningen bedöms också olika regleringsalternativ för att trygga lämplig marknadsföring av konsumentkrediter. Utredningen görs vid justitieministeriet som tjänsteuppdrag i samarbete med centrala myndigheter och intressegrupper.

Ytterligare information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Tillbaka till toppen