Hoppa till innehåll
Media

Positivt kreditupplysningsregister kan förebygga överskuldsättning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2022 16.01
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att ett positivt kreditupplysningsregister ska inrättas. Syftet med registret är att bekämpa överskuldsättning genom att erbjuda ett effektivt sätt att bedöma kreditvärdigheten vid kreditgivning. För medborgarna är registret ett verktyg för att hantera den egna ekonomin. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Enligt propositionen är det meningen att det positiva kreditupplysningsregistret ska innehålla omfattande information om fysiska personers krediter. Dessutom registreras vissa av de uppgifter om en persons inkomster som ingår i inkomstdatasystemet.

I registret ska dessutom ingå uppgifter om krediter för vilka betalningen har försenats med mer än 60 dagar. Informationen om dröjsmålet tas dock bort från registret när krediten har betalats.

– Ett positivt kreditupplysningsregister ger kreditgivaren en bättre bild av låntagarens skulder och uppgifter om dennes inkomster. Det blir alltså lättare och mer tillförlitligt för kreditgivarna att bedöma låntagarens förmåga att återbetala krediten. Detta är ett viktigt verktyg för att bekämpa överskuldsättning. Att säkerställa ett starkt dataskydd för registret har också varit centralt i reformen, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Kreditgivarna blir skyldiga att anmäla kredituppgifter till registret. Anmälningsskyldigheten gäller i stor utsträckning kreditgivare, bland annat kreditinstitut och aktörer som ska registreras i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån. Anmälningsskyldigheten gäller också en stor del av de utländska kreditgivare som är verksamma i Finland. Kreditgivaren ska från registret få endast de uppgifter som behövs för kreditgivningen.

Registrerade fysiska personer ska få en sammanställning av alla registeruppgifter om sig själva via en e-tjänst. På detta sätt vill man förbättra medborgarnas möjligheter att hantera sin egen ekonomi. En fysisk person kan också kostnadsfritt föra in ett frivilligt kreditförbud i registret.

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen ska vara personuppgiftsansvarig för registret

Lagen om ett positivt kreditupplysningsregister avses träda i kraft i början av augusti, men på grund av registrets tekniska komplexitet införs det stegvis. Avsikten är att registret våren 2024 inledningsvis ska omfatta konsumentkrediter, och våren 2026 utökas det med krediter som en fysisk person beviljas för näringsverksamhet.

Ytterligare information: 
Anita Westerholm, specialmedarbetare, tfn 0295 150 051, [email protected]
Virpi Koivu, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 071, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 

 

Tillbaka till toppen