Hoppa till innehåll
Media

Rättsregistercentralen blir ansvarig för utvecklingen av justitieförvaltningens informationsbehandling

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2012 12.00
Pressmeddelande -

Rättsregistercentralen och Justitieförvaltningens datateknikcentral slås partiellt samman från och med den 1 april 2013. I fortsättningen kommer Rättsregistercentralen att svara för produktionen, upprätthållandet och utvecklingen av informationssystem. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen som hänför sig till detta i morgon den 16 november.

Justitieförvaltningens datateknikcentral koncentrerar sig i fortsättningen på att producera grundläggande informationstekniska tjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Målet är att utveckla informationsbehandlingen som en del av utvecklingen av förvaltningsområdets kärnverksamhet. Ändringen syftar också till att förbereda den samordning av statens branschoberoende IKT-tjänster som nämns i regeringsprogrammet. Genom ändringen skapas strukturer som främjar samordnandet.

Syftet med ändringen är att klarlägga personalens ställning när produktionen av statsförvaltningens IKT-tjänster är i förändring och främja möjligheterna att utveckla förvaltningsområdets verksamhet med hjälp av informations- och kommunikationstekniska lösningar.

Ändringen berör ca 60 anställda vars uppgifter och tjänster överförs från Justitieförvaltningens datateknikcentral till Rättsregistercentralen. Ingen kommer att förlora sitt arbetepå grund av ändringen. Båda ämbetsverken ligger i Tavastehus.

Ytterligare upplysningar:
dataadministrationschef Max Hamberg, tfn 02951 50134,
överinspektör Jennimari Huovinen, tfn 02951 50394,
e-post: fö[email protected]

Rättsregistercentralen

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen