Hoppa till innehåll
Media

Rättssäkerheten för asylsökande förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2021 14.04
Pressmeddelande

Det kommer att göras ändringar i bestämmelserna om rättshjälp till asylsökande samt i bestämmelserna om besvärstider. Syftet med lagreformen är att förbättra asylsökandenas rättssäkerhet i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Republikens president stadfäste lagarna i dag. Ändringarna träder i kraft i början av augusti.

Enligt ändringarna i utlänningslagen och rättshjälpslagen ska den rättshjälp till en asylsökande som betalas med offentliga medel i fortsättningen omfatta biträdes närvaro vid asylsamtal, och det krävs inte längre särskilt vägande skäl för detta. Besvärstiden för asylbeslut förlängs till 30 dagar i likhet med andra förvaltningsrättsliga ärenden. Tillgången till sakkunniga biträden säkras så att privata biträden kommer att få en timbaserad ersättning i stället för ett ärendespecifikt arvode. 

Förutom att man vill stärka rättssäkerheten och de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna för dem som söker internationellt skydd, vill man genom ändringarna göra asylprocessen ännu effektivare än tidigare. 

- Genom reformen förbättrar vi asylprocessen och ser till att asylsökande har möjlighet att få ett rättsbiträde redan i början av processen. Ändringarna upphäver de begränsningar som gjordes i rättssäkerheten för asylsökande under den förra regeringsperioden. Detta är en mycket viktig reform med tanke på de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Mer information: 
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringsråd, tfn 0295 150262, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen