Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår lagstiftning som möjliggör automatiska förvaltningsbeslut

finansministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.07
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ny lagstiftning som gör det möjligt att fatta automatiska förvaltningsbeslut. Förslaget till allmän förvaltningslagstiftning som rör automatiskt beslutsfattande har nu lämnats till riksdagen.

Målet är att möjliggöra automatiserat beslutsfattande inom förvaltningen så att i synnerhet grundlagens och förvaltningslagens krav på god förvaltning, behandling av förvaltningsärenden, lagbundenhet i myndigheternas verksamhet och tjänsteansvar kan tillgodoses.

I propositionen föreslås att det införs bestämmelser i förvaltningslagen som gör det möjligt att automatiskt fatta beslut i olika förvaltningsärenden till den del ett ärende inte förutsätter prövning från fall till fall. Det föreslås att det införs bestämmelser i informationshanteringslagen som ska säkerställa att principerna för god förvaltning, transparens och tjänsteansvar tillgodoses i det automatiserade beslutsfattandet. I propositionen föreslås dessutom att det införs en bestämmelse i lagen om digitala tjänster som förtydligar hur den automatiserade servicen kan användas i myndigheternas rådgivning. Myndigheterna åläggs också en skyldighet att informera om störningar som hindrar eller hotar tillgången till myndighetens informationsmaterial. Den nya bestämmelsen gäller även privata aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

Målet är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Mer information:
Niklas Vainio, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 041, [email protected]

Antti Helin, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 609, [email protected]

Tillbaka till toppen