Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Positiv respons på försöket med elektronisk röstning

Justitieministeriet
28.10.2008 11.33
Pressmeddelande -

I försöket med elektronisk röstning i kommunvalet 2008 avgavs sammanlagt 12 234 elektroniska röster. Av dem gavs 2 165 i Högfors, 2 982 i Grankulla och 7 087 I Vichtis. Sammanlagt avgavs i Högfors 4 251 röster, i Grankulla 4 843 röster och i Vichtis 11 979 röster.

Den respons som väljarna hittills gett på försöket har i huvudsak varit positiv. Vid eftergranskningen av systemet har det dock framgått att en del av dem som röstat elektroniskt sannolikt har haft svårigheter med att använda systemet.

I rösträttsregistret har registrerats sammanlagt 232 sådana fall där elektronisk röstning hade påbörjats, men sedan hade den av någon orsak avbrutits så att väljaren inte hade utövat sin rösträtt. I dessa fall hade röstningen inte registrerats i den elektroniska valurnan och rösten har således inte avgetts. Dessa väljare har inte heller övergått till att rösta med röstsedel. Antalet fall har varit 122 i Vichtis, 61 i Grankulla och 49 i Högfors.

Enligt anvisningarna skulle väljaren godkänna sin röstning genom att trycka på OK-tangenten. Först därefter skulle väljaren avlägsna det elektroniska röstkortet ur kortläsaren och föra det till valförrättaren. I ovan nämnda fall hade väljarna inte gjort godkännandet enligt anvisningarna.

I systemet med elektronisk röstning har man velat behålla möjlighet för väljaren att avbryta röstningen för att t.ex. kunna övergå till att rösta med röstsedel. Varken när systemet testades eller vid auditeringen framkom det att röstningen kunde avbrytas i misstag, som i de fall som nu framkommit.

Justitieministeriet utvärderar erfarenheterna av elektronisk röstning. En fråga om då utreds är möjligheterna att utveckla systemet så att väljaren i samband med röstningen får information om att röstningen eventuellt avbrutits eller t.ex. ett verifikat på att röstningen lyckats.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn (09) 1606 7572
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn (09) 1606 7620
överinspektör Jukka Leino, tfn 010 36 64611

Tuija Brax
Tillbaka till toppen