Hoppa till innehåll
Media

Kampanjen Säg nej till korruption uppmuntrar till arbete för ett korruptionsfritt Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2019 13.17
Pressmeddelande

Säg nej till korruption är en kampanj för öppenhet och rättvisa. Kampanjen som samordnas av justitieministeriet syftar till att öka kunskapen om korruption och korruptionsbekämpning. Kampanjen uppmuntrar alla slags organisationer att delta i arbetet för ett korruptionsfritt Finland.

I Finland förekommer korruption ofta i form av intressekonflikter, favorisering och oetisk beredning av beslut. Såväl privatpersoner, tjänstemän, politiker som anställda inom näringslivet kan handla korrupt. En stor del av korruption är dold i samhällets strukturer och kommer aldrig fram. Därför ger polisens eller domstolarnas statistik inte en fullständig uppfattning av korruptionsläget i Finland.

- Korruption bromsar upp den ekonomiska utvecklingen, ökar ojämlikheten i samhället och gnager på demokratin. Huvudbudskapet i kampanjen är att korruption alltid leder till skada och orättvisa, säger specialsakkunnig Juuso Oilinki från justitieministeriet.

Kampanjen uppmuntrar organisationer att förbinda sig till att motarbeta korruption, beakta olika risker för korruption i sin interna kontroll och utarbeta etiska regler för sin verksamhet.

I kampanjen deltar förutom justitieministeriet även en rad andra myndigheter och organisationer: utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, polisen, Tullen, Skatteförvaltningen, Kommunförbundet, Konkurrens- och konsumentverket, FFC, Finlands näringsliv, Centralhandelskammaren och Företagarna i Finland. Organisationerna som deltar i kampanjen förbinder sig till att motarbeta korruption och främja en öppen och rättvis verksamhet. En organisation som deltar i kampanjen försäkrar att

  • dess ledning har förbundit sig att säga nej till korruption
  • den inte accepterar någon slags korruption bland sina egna anställda eller samarbetspartner
  • den uppmanar sina anställda att göra rätt i risksituationer och anmäla misstänkt verksamhet

I sociala medier kan kampanjen följas med hashtaggen #nejtillkorruption. Organisationerna som anmält sig med får också ett Nej till korruption-märke.

I kampanjen utmanas organisationer på olika sektorer att delta i arbetet. Företag och organisationer kan anmäla sig med i kampanjen på adressen korruptiontorjunta.fi/sv/sag-nej-till-korruption.

Säg nej till korruption och arbeta med oss för ett öppet och rättvist samhälle där korruption inte kan få fotfäste.

Ytterligare information:

Juuso Oilinki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 323, [email protected]

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 033, [email protected]

Tillbaka till toppen