Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredningen om placeringsorten för domstolsmyndigheten är klar

Justitieministeriet
19.4.2018 13.50
Pressmeddelande

Justitieministeriet har i dag lämnat sin utredning om placeringsorten för domstolsmyndigheten till koordineringsgruppen för regionalisering. Utredningen har beretts som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet. Koordineringsgruppen ska ge sitt utlåtande om ärendet den 27 april. Justitieminister Antti Häkkänen fattar beslut om placeringsorten i maj.

Utredningen gällde enligt ministerns riktlinjer förutom kommunerna inom huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo och Vanda) även Joensuu, Kouvola, Rovaniemi, Tammerfors och Vasa. Enligt utredningen som lämnats till koordineringsgruppen är det bäst om myndigheten placeras inom huvudstadsregionen, såsom sakkunnigkommissionen som berett inrättandet av en domstolsmyndighet föreslog tidigare.

Beredningen för att inrätta en domstolsmyndighet inleddes i januari. Målet är att den nya myndigheten ska inleda sin verksamhet i början av 2020. I det första skedet av projektet bereds lagstiftningen som gäller myndigheten och avsikten är att en proposition med förslag till lagstiftning överlämnas till riksdagen i augusti. Domstolsmyndigheten ska ha till uppgift att styra, utveckla och stödja domstolarnas verksamhet samt sköta domstolarnas centraliserade förvaltningsuppgifter.

Ytterligare uppgifter: Kari Kiesiläinen, avdelningschef, tfn 0295 150138, Jennimari Huovinen, regeringssekreterare, tfn 0295 150 394 och Anu Koivuluoma, specialsakkunnig, tfn 0295 150 228, e-post [email protected]

Utredningen (på finska) om placeringsorten finns på projektsidan (Dokument)

Tillbaka till toppen