Hoppa till innehåll
Media

Sini Lahdenperä: Arbete för att förbättra den åldrande befolkningens välbefinnande

Sini Lahdenperä

Sini Lahdenperäs arbete vid justitieministeriet handlar om att främja äldres välbefinnande genom frivilligarbete. Hon arbetar som projektchef vid projektet Vapaa! - Fri!.

Det främsta målet för projektet är att främja och stabilisera frivilligverksamhetens ställning i ett åldrande samhälle. Projektet är en del av det nationella åldersprogrammet 2030, där man genom förebyggande åtgärder stöder den åldrande befolkningens välbefinnande. Projektet har också ett nära samband med det nationella demokratiprogrammet 2025.

– Genom frivilligarbete kan vi öka den äldre befolkningens deltagande. Genom verksamheten får äldre människor sociala nätverk, rutiner och en mening i livet, säger Lahdenperä.

Projektet fokuserar på att lösa de utmaningar som framkommit och att förankra resultaten. 
Inom projektet utarbetas en slutrapport med observationer om behov att ändra lagstiftningen, utvecklingen av samhällsstrukturer och myndigheternas utbildningsbehov. Slutrapporten blir en informationskälla där helhetsbilden av frivilligarbetesfältet sammanfattas.

Lahdenperä säger att en av de bästa sidorna med projektarbete är friheten att kunna genomföra projektet utan på förhand fastställda strikta ramar.

– Inom de flexibla ramarna har det funnits gott om utrymme att hitta nya lösningar i samarbete med intressegrupper. Då projektet var i startgroparna hade vi inte kommit att tänka på de här lösningarna, säger Lahdenperä.

–  Friheten för också med sig utmaningar, eftersom flexibla ramar gör det möjligt att överväga en mängd olika alternativ. Vi har varit tvungna att bygga upp en arbetsbeskrivning och projektets struktur på egen hand.

Omfattande samarbete med intressegrupper

Lahdenperä inledde projektet med att genomföra en intervjurunda med ett tiotal olika aktörer, vilket ledde till en första kartläggning av frivilligverksamhetens status. I projektet ingår ett omfattande samarbete med intressegrupper och aktörer från olika delar av Finland deltar, till exempel från organisationsfältet, kommunerna och Kommunförbundet. Ingen officiell arbetsgrupp har tillsatts för projektet, men en frivillig samarbetsgrupp fungerar som arbetsgrupp.

Lahdenperä fungerar också som en slags länk mellan organisationsfältet och justitieministeriets enhet för demokrati och val, och bidrar med aktuella observationer och insikter till diskussionerna.

Lahdenperä avlade sin magisterexamen i juridik vid Åbo universitet 2012 och har under sin karriär samlat på sig mycket erfarenhet från olika ministerier. Innan hon började arbeta på justitieministeriet arbetade hon bland annat på utbildnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet och kommunikationsministeriet. 

I hennes arbetsuppgifter har bland annat ingått lagstiftningsprojekt. Efter att ha arbetat en tid inom den privata sektorn hittade Lahdenperä sin egen plats inom staten då hon insåg att man kan arbeta med annat än juridiska projekt vid ministerierna.

Justitieministeriet är en överraskande mångsidig arbetsplats 

Lahdenperä har varit nöjd med den smidiga projektprocessen.

– Det har varit meningsfullt att fundera över hur man kan få olika röster hörda och hur man hittar hållbara lösningar som grundar sig på en omfattande kunskapsbas.

– I mitt arbete i projektet har jag lärt mig nya saker om till exempel kommunikation och upphandlingsprocesser. Vi genomförde bland annat en informationskampanj, som var ett nytt område för mig själv. Överlag har jag lärt mig vad allt man kan arbeta med vid justitieministeriet utöver lagstiftningsprojekt. Det har varit fint att få koncentrera sig på en så här viktig fråga.

– Jag uppmuntrar alla att modigt se vad som erbjuds. Justitieministeriet är en överraskande mångsidig arbetsplats. Jag rekommenderar att pröva nya saker. Det ger nya perspektiv på den kunskap man redan har, säger Lahdenperä.

Mer information om projektet Vapaa! - Fri!

Tillbaka till toppen